Warszawa w czasach średniowiecznych

Warszawa ma bardzo długą i zawiłą historię, która wiąże się przede wszystkim z czasami średniowiecznymi, ponieważ to właśnie wtedy stało sięPrześcieradło medyczne na roli powszechne, że zaczęły być tworzone pierwsze osady, które miały granice terytorialne przypominające to, co tyczy się granic współczesnego miasta stołecznego. W szczególności mowa o takich ówczesnych miejscowościach jak Kamion, Jazdów, Bródno czy Solec. Więcej na ten temat dowiesz się z dalszych fragmentów.
Bródno powstało na przełomie dziewiątego i dziesiątego wieku. Kamion z kolei stworzony został w drugiej połowie jedenastego stulecia, a Solec w wieku jedenastym. Jeżeli chodzi natomiast o rejon Jazdowa, to datowany jest on na wiek trzynasty. Warto także wspomnieć o tym, że w roku 1262 miasto to zostało całkowicie zdewastowane na skutek najazdu wojsk Mendoga.

Wówczas rządził osadą książę płocki Bolesław II mazowiecki i podjął on zarazem decyzję o tym, aby na północ od miejscowości Jazdów założyć kolejną osadę. W konsekwencji tego stworzony został nowy gród, który stanowił gród książęcy. Było to nowe miasto, które stanowiło coś na wzór podgrodzia. Wszystkie te tereny łącznie zaczęto wspólnie określać mianem Warszowy. W mniej więcej 1300 roku doszło do lokacji miasta Stara Warszawa w oparciu o prawo chełmińskie. Jeżeli natomiast mowa o WarszawieDrzwi Gdańsk pod kątem zarówno dzisiejszego jej terenu, przynajmniej nieco do niego zbliżonego, jak również i pod kątem etymologicznym, trzeba wspomnieć, że pojawiła się ona w dniu dwudziestego trzeciego kwietnia w roku 1313.
Autor artykułu: stawki oc tabela