Warto zobaczyć

Zespół klasztorny na Bielanach

Na Bielanach znajduje się zabytkowy warszawski zespół klasztorny kamedułów. Jest to obiekt sakralny, który wchodzi w skład miejsc pokamedulskich. Do tego zespołu zalicza się między innymi kilka ciekawych zabudową architektoniczną kościołów, w tym zwłaszcza pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz pod wezwaniem świętego Józefa oraz świętego Ambrożego. Warto także wspomnieć o parafii pod wezwaniem Edwarda Detkensa, która znajduje się w rejonie ulicy Dewajtis, na terenie Lasu Bielańskiego.
Zespół klasztorny, który stanowi aktualny temat naszego artykułu, budowany był przez dziesiątki lat, a mianowicie pierwsze jego lata budowy sięgają roku 1669. Z kolei zakończenie prac budowlanych datowane jest na rok 1710. Należy także wspomnieć, że wykończenie tego obiektu zajęło ponad pół stulecia.

Sakralna budowla ma charakter późnobarokowy. Powstała w oparciu o projekt wydłużonego ośmioboku. Jest to przestrzeń mająca dwa wielkie pomieszczenia, gdzie są kaplice. W środkuj znajduje się z kolei stiukowa ozdoba w stylu rokoko. Są tam także drogocenne malowidła. W miejscu, gdzie jest zakrystia z kolei znajdują się obrazy Palloniego. Pochodzą one z połowy siedemnastego wieku. Wewnątrz jest złożone serce Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz mogiła Stanisława Staszica, która znajduje się tuż obok świątyni. Charakteryzowany zespół klasztorny to nie tylko kościoły, o których mowa powyżej, ale szereg innych obiektów z zabudowy sakralnej, do jakich zalicza się między innymi domki pustelnicze eremów, ale i dom gościnny, refektarz, infirmerię oraz wiele innych obiektów.
Autor artykułu: