Aktywności

Stara Kordegarda

Stara Kordegarda jest to inaczej Kordegarda Wschodnia, która stworzona została na przełomie końcówki osiemnastego stulecia, a dokładniej między 1791 a 1792 rokiem. Z założenia miał to być jeden z ważniejszych elementów całego zespołu pałacowego znajdującego się na terenie warszawskich Łazienek. Musimy także wspomnieć i o tym, że jest to siedziba dawnych wartowników, z której miały być strzeżone tereny całej posiadłości. Obiekt stworzony został według planu projektowego Jana Christiana Kamsetzera. Znajdował się on na obszarze, gdzie przy wschodniej trasie znajdował się pałac na wyspie, czyli inaczej pałac łazienkowski.
Ogólnie rzecz biorąc Stara Kordegarda zbudowana została jako obiekt zlecony przez ówczesnego władcę Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to Nowa Kordegarda, która była mocno zbliżona do pod kątem estetycznym i architektonicznym do różnych innych budowli znajdujących się na terenie rezydencji łazienkowskiej.

Musimy również wspomnieć o tym, że Stara Kordegarda była przekształcona w roku 1830. Stanowiła ona obiekt wyróżniający się wizualnie na terenie całego wschodniego fragmentu południowego stawu. Dekoracyjną częścią budynku jest kamienna kolumnada toskańska. Dookoła znajduje się balustradowo-cokołowa attyka zrobiona z ozdobnego kamienia. Nie zapominajmy też o fasadach, jakie są dekoracyjnie zwieńczone panopliami. W siedemnastym stuleciu z kolei zaczęto tam budować brukowanych plac, a kordegarda była tak stworzona, żeby łączyła się z pałacem na Wyspie znajdującym się po stronie północnej. W roku 1958 nastąpił z kolei zasadniczy remont obiektu, w trakcie którego zupełnie zostały zlikwidowane kondygnacje oraz od nowa stworzono elewacje boczne i front.
Autor artykułu: