Warto zobaczyć

Warszawa – skąd to nazewnictwo?

Stolica Polski czyli Warszawa funkcjonuje w dokumentacji od początku czternastego stulecia. W wieku piętnastym natomiast istniała jako Warszowa. Miasto funkcjonuje pod tą nazwą nieprzerwanie od czternastego stulecia, kiedy to zaczęło działać w dokumentach. Niegdyś mówiono na Warszawę także Warszowa.
Prawdopodobnie, zdaniem historyków, w grę wchodzi tu nawiązanie do imienia Warsz jako formy skrótowej od staropolskiego imienia Wrocisław oraz Warcisław. Stulecia temu nazewnictwo w tej postaci dominowało zwłaszcza wśród rodu Rawów, a więc Rawiczów. To oni wchodzili w posiadanie Solca, a więc obszaru, który niegdyś był w posiadaniu sagi herbu Rawa.

Musimy także wspomnieć i o tym, że Warsz w trzynastym stuleciu zyskał książęce prawa, a z czasem jego nazewnictwem nazwana aparat tlenowy została pierwsza osada wiejska. Jeżeli chodzi natomiast o zmiany w nazewnictwie, to zwłaszcza dotyczą one piętnastego stulecia, ponieważ wówczas Warszawa zmieniła się pod kątem dialektycznej wymowy. Z czasem zaczęto mówić nie Warszowa, co Warszawa i tak pozostało po dziś dzień. Warto wspomnieć też i o tym, że przeobrażenia etymologiczne były wówczas naturalne, co wiązało się z równoczesnymi przeobrażeniami wielu innych określeń, w tym między innymi słów królawski, siadlisko itd. Zmiana z Warszowa, czy jak też w niektórych miejscach mówiono Warszewa, nastąpiła w szesnastym stuleciu. Etymologicznie mówi się o tym, że Warszawa nazwę swą zawdzięcza przede wszystkim imionom Warsa i Sawy i taka legenda dotycząca nazewnictwa naszej stolicy jest chyba najpowszechniejsza.
Autor artykułu: