Zabytki

Warszawa w czasach średniowiecznych

Warszawa ma bardzo długą i zawiłą historię, która wiąże się przede wszystkim z czasami średniowiecznymi, ponieważ to właśnie wtedy stało się powszechne, że zaczęły być tworzone pierwsze osady, które miały granice terytorialne przypominające to, co tyczy się granic współczesnego miasta stołecznego. W szczególności mowa o takich ówczesnych miejscowościach jak Kamion, Jazdów, Bródno czy Solec. Więcej na ten temat dowiesz się z dalszych fragmentów.
Bródno powstało na przełomie dziewiątego i dziesiątego wieku. Kamion z kolei stworzony został w drugiej połowie jedenastego stulecia, a Solec w wieku jedenastym. Jeżeli chodzi natomiast o rejon Jazdowa, to datowany jest on na wiek trzynasty. Warto także wspomnieć o tym, że w roku 1262 miasto to zostało całkowicie zdewastowane na skutek najazdu wojsk Mendoga.

Wówczas rządził osadą książę płocki Bolesław II mazowiecki i podjął on zarazem decyzję o tym, aby na północ od miejscowości Jazdów założyć kolejną osadę. W konsekwencji tego stworzony został nowy gród, który stanowił gród książęcy. Było to nowe miasto, które stanowiło coś na wzór podgrodzia. Wszystkie te tereny łącznie zaczęto wspólnie określać mianem Warszowy. W mniej więcej 1300 roku doszło do lokacji miasta Stara Warszawa w oparciu o prawo chełmińskie. Jeżeli natomiast mowa o Warszawie pod kątem zarówno dzisiejszego jej terenu, przynajmniej nieco do niego zbliżonego, jak również i pod kątem etymologicznym, trzeba wspomnieć, że pojawiła się ona w dniu dwudziestego trzeciego kwietnia w roku 1313.
Autor artykułu: