Aktywności

Folwark Sielce

Na obszarze miasta stołecznego znajduje się niegdyś funkcjonujący jako posiadłość królewska, obiekt zwany Folwarkiem Sielce. Nieprzypadkowo ma on akurat takie nazewnictwo, bowiem wynika to z tego względu, że usytuowany jest na terytorium Sielc. Dawniej tam, teraz w ścisły punkcie Warszawy, to jest u zbiegu dwóch stołecznych ulic, w tym ulicy Zbyszka Cybulskiego 3.
Charakteryzowany obiekt posiada kilka części składowych, do jakich zaliczyć trzeba między innymi budynek główny jakim jest obiekt pałacowy. Ponadto dokładamy także dwie oficyny oraz szereg pomieszczeń o charakterze gospodarczym.

Uwagę przykuwa również bajeczny ogród, jaki zaprojektowany został w typowo angielskim stylu. Poza tym, że folwark istnieje pod dawnym nazewnictwem, na dziś dzień jest w nim także wiele innych rzeczy wspólnych z niegdyś funkcjonującymi obiektami, w szczególności zachowany po dziś dzień pałac oraz oficyny. Jeżeli chodzi o malowniczy park wokół folwarku, to jest on zachowany ale wyłącznie fragmentarycznie. Ze względu na nietuzinkowe miejsca znajdujące się w całej posiadłości folwarcznej, należy podkreślić, że zabytek w całości został wpisany do rejestru w roku 1977. Musimy też wspomnieć, że okres stworzenia folwarku przypadł na początki szesnastego stulecia. Nie ma jednak na ten temat żadnych oficjalnych informacji, jedynie to, co udało się przekazać legendami z pokolenia na pokolenie. Pewne jest natomiast, że wraz z końcem osiemnastego stulecia obiekt wszedł w posiadanie ówczesnego władcy, jakim był król Stanisław August Poniatowski.
Autor artykułu: